Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem domeny www.kamizelkiochronne.pl (dalej zwany Witryną),

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Gos prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EQUILAND Anna Gos, 45-316 Opole, ul. Cieszyńska 20/6, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP 754-284-07-63, REGON 241199006.

Dane adresowe / kontaktowe:

EQUILAND Anna Gos

Cieszyńska 20/6

45-316 Opole

Tel : 793948886 (opłata wg cennika właściwego operatora).

e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl lub e–mail: biuro@kamizelkiochronne.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, w tym celu stosowane są niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania;

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenie konta w ramach Witryny lub na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera)

- na podstawie art. 6 ust 1 c Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa

- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. do celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu administrowania Serwisem, w celu  realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy świadczonej na rzecz Administratora pomocy technicznej

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

 - jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie  rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych

- w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

 Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

1) nazwisko i imię,

2) adres rachunku

3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres rachunku

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Dane przetwarzane są  również w celu dobrowolnej oceny firmy i produktów poprzez serwis TrustMate.io 

W przypadku założenia konta w ramach Witryny posiadacie Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: sklep@kamizelkiochronne.pl

Zgoda na prowadzenie konta może być cofnięta w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: sklep@kamizelkiochronne.pl

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych (zapis do Newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez EQUILAND w celach marketingowych własnych produktów.

Zapisanie się do Newslettera możliwe jest po wpisaniu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola z Kopertą.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może zrezygnować z Newslettera klikając w link rezygnacji znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl

Odbiorcy danych 

 W celu realizacji zamówienia (wysyłki zamówionego towaru) Państwa dane osobowe zostaną ujawnione:

 • Platformie sklepów internetowych SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul.Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171,

 

 • platformie wysyłkowej Sendit, świadczonych przez Alsendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678992, posiadająca NIP: 8971840043 (dalej: Alsendo) usług świadczonych drogą elektroniczną przez Alsendo w tym organizacji przewozu krajowych oraz międzynarodowych przesyłek zlecanych przez Klientów za pośrednictwem należącego do Alsendo Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.sendit.pl. oraz za jej pośrednictwem wybranym operatorom (np.DPD, UPS, DHL, Fedex, Poczta Polska, In Post, GEIS)

 

 • platformy wysyłkowej Apaczka  świadczonych przez Alsendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000678992, REGON: 367328934, NIP: 8971840043 (dalej: „Alsendo” lub „Apaczka”) krajowych oraz międzynarodowych usług organizacji przewozu przesyłek zlecanych przez Klientów za pośrednictwem należącej do Alsendo Platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym http://www.apaczka.pl.oraz za jej pośrednictwem wybranym operatorom (np.DPD, UPS, DHL, Fedex, Poczta Polska, In Post, Pocztex, Ambro Express)

 

 • w celu realizacji płatności w systemie PayU.pl -  firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,

 

 • w celu realizacji patności w usłudze Płatności Shoper, realizowanej wspólnie z Blue Media, która jest podmiotem prowadzącym System płatności: Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, w celu zrealizowania powyższej płatności dane osobowe będą udostępniane , zgodnie z polityką prywatności zawartą na stronie https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

 

 • w celu realizacji płatności ratalnej w systemie mRaty- firmie MBANK S A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, KRS 0000025237, REGON 001254524, NIP 5260215088

 

 •  w celu wystawienia przez klienta opinii w serwisie TrustMate.io. o naszym sklepie lub o zakupionym produkcie firmie, Krajowy Rejestr Opinii SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 15, 50-062 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597, posiadająca NIP: 8971854393, REGON: 369980751, kapitał zakładowy 700.000,00 zł w pełni wpłacony, reprezentowana przez: 1. Jerzego Krawczyka – Prezesa Zarządu Adres do korespondencji: Krajowy Rejestr Opinii SA pl. Solny 15 50-062 Wrocław

 

 • - firmie Heapmail Internet Solutions sp. z o.o.ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych NIP: 886-25-01-359 KRS 0000126100, w ramach wsparcia technicznego świadczonego na rzecz Administratora oraz w celu obsługi usługi hostingowej Serwisu oraz obsługi poczty elektronicznej Administratora

 

 • - okresowo Państwa dane  osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w ramach pomocy technicznej świadczonej na rzecz Administratora.

 

 •  ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Środki techniczne i organizacyjne
 • Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów, połączeń i Witryny, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych, który zapewnia Państwu bezpieczne i szyfrowane transakcje.
 • Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi. Login i hasło do Witryny Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
 • Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Jest gwarantem zachowania poufności danych o całej komunikacji.
 • Protokół SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.
 • Połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych realizowane są za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia systemu płatniczego. Transakcje realizowane są przez zewnętrznych operatorów płatności.
 • PayU oraz Bluemedia spełniają rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS.Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.
 • Przedskorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznaj się z treścią regulaminu dokonywania wpłat oraz zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez wybranych operatorów płatności.

 

PAMIĘTAJ: Korzystanie z internetu, usług elektronicznych w tym coraz częściej realizowanych transakcji finansowych za pośrednictwem sieci internet wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione. Niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawców i operatorów płatności,  w celu zminimalizowania zagrożeń, wskazane jest zainstalowanie programu antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz tzw. oprogramowania antyphishingowego, które wychwytuje fałszywe strony.  Programy te uchronią nasz komputer przed wirusami i programami hakerskimi. Należy korzystać wyłącznie z legalnego systemu operacyjnego. Zawsze używaj w Internecie silnych haseł. Regularnie aktualizuj: system operacyjny, przeglądarki internetowe, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie których używamy podczas łączenia się Internetem. Luki w oprogramowaniu mogą posłużyć do włamania się do komputera. Warto też zaopatrzyć się w tzw. firewall (zapora ogniowa), która zablokuje próby włamania się z sieci do naszego komputera. Nie klikaj w podejrzane linki i załączniki otrzymywane w mailach i SMSach. które zawierają prośbę o pilną zmianę hasła, poprzez kliknięcie w link w wiadomości, a także wiadomości z prośbą o przelew na numer konta podany w treści maila. Zawsze sprawdzaj dokładnie adresata wiadomości i w razie wątpliwości, skontaktuj się ze swoim bankiem lub Sprzedawcą, zanim wykonasz jakiekolwiek działanie. Zawsze zwracaj uwagę na to czy rachunek odbiorcy jest prawidłowy. Nie wpisuj swoich danych na podejrzanych stronach internetowych. Chroń dane karty kredytowej przed dostępem przez osoby niepowołane. Korzystaj tylko z serwisów szyfrowanych połączeniem https.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do:

 -   dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii

- żądania sprostowania (poprawiania),, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

 - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

- prawo do wniesienia sprzeciwu 

 • wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

W celu realizacji uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: sklep@kamizelkiochronne.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
*z dniem 25.05.2018r powołany został nowy organ nadzorczy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejął zadania i kompetencje GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@kamizelkiochronne.pl

Podstawa prawna:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).*

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

-ustawą Prawo telekomunikacyjne

*Rozporządzenie zwane RODO obowiązuje od 25.05.2018r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl