Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.kamizelkiochronne.pl (zwanej dalej Stroną).

Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Gos przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: EQUILAND Anna Gos, z siedzibą w Opolu (45-316), ul. Cieszyńska 20/6, NIP 754-284-07-63, REGON 241199006.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
 • poczty e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl
 • telefonicznie: 793 948 886
 1. Z regulaminem Sklepu możesz się zapoznać tutaj: www.kamizelkiochronne.pl/regulamin

 §2. Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 §3. Podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych

 1. Podstawa przewarzania danych osobowych:
 • na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
 • na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • na podstawie art. 6 ust 1 c Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza zapytania, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi,
 • w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na Newsletter,
 • w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży,
 • w celu utworzenia i prowadzenia dla Ciebie konta użytkownika,
 • w celach umożliwienia Tobie opiniowania produktów (towarów) zamieszczonych na Stronie oraz naszego Sklepu na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
 • celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,
 • w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony,
 • w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).
 • w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe),
 1. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
 • jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych,
 • jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować,
 • jeśli zakupisz na stronie towary to, aby zrealizować Twoje zamówienie będziemy przetwarzać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego a w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz Kontrahenta również NIP, adres siedziby i nazwę firmy oraz inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy.  Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy,
 • w przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać Twoje dane, które podasz w formularzu rejestracyjnym. Podanie adresu e-mail stanowi warunek założenia konta użytkownika. Masz możliwość podglądu i edycji Swoich danych w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. Zgoda na prowadzenie konta może być cofnięta w każdym czasie,
 • jeśli postanowisz opublikować opinię na Stronie, to będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz usunąć swoją opinię,
 • jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp,
 • pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony,
 • API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

        4. Marketing Sklepu Internetowego

 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych (zapis do Newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany przez EQUILAND w celach marketingowych własnych produktów.
 • Zapisanie się do Newslettera możliwe jest po wpisaniu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola z Kopertą.
 • Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter.
 • Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może zrezygnować z Newslettera klikając w link rezygnacji znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl

§ 4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
 • podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe oraz ich podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru lub korespondencji
 • pośrednicy płatności internetowych - podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze oraz podmioty kredytujące – w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 
 • dostawcy systemu ankiet opiniujących – w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 
 • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i windykacyjnych działający na zlecenie Administratora (w tym w szczególności; biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych,  (w tym w szczególności; dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, backupu danych oraz obsługi Newslettera, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych,
 • organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych;
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics).
 1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:
  a) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics.
  b) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.
  c) Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza i chroni Twoje dane .

 §5. Termin przechowywania danych.

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie  rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych
 4. W przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 6. Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych.

 §6. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu:
  1. wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

 §7. Środki techniczne i organizacyjne 

 1. Administrator wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w tym w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 2. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Jest gwarantem zachowania poufności danych o całej komunikacji. Protokół SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.
 1. Połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych realizowane są za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia systemu płatniczego. Transakcje realizowane są przez zewnętrznych operatorów płatności.PayU oraz Bluemedia spełniają rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS.Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych. Przed skorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznaj się z treścią regulaminu dokonywania wpłat oraz zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez wybranych operatorów płatności.
 1. Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi. Login i hasło do Witryny Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym wyloguj się po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

POLITYKA COOKIES

 §8 Informacja o ciasteczkach

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 4. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
 5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.
 7. Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony.
 8. Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony:
  • niezbędne do działania strony - te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć,
  • funkcjonalne - te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
 9. Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.
 10. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

 

§9 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

 1. Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej.
 2. Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.
 3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
 4. Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego logowania.
 5. Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
 8. Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

 §10 Funkcje ciasteczek technicznych

 1. Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§11 Funkcje ciasteczek analitycznych

 1. Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.
 2. Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę. Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 3. Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 4. Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§12 Funkcje ciasteczek reklamowych

 1. Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 2. Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
 3. Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO”).* oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochronie danych osobowych w tym w szczególności:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne

*Rozporządzenie zwane RODO obowiązuje od 25.05.2018r.

*z dniem 25.05.2018r powołany został nowy organ nadzorczy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejął zadania i kompetencje GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2023r.

Klauzule informacyjne RODO

Wybrane ustawinia plików cookies możesz zmienić wchodząć w zakładke INFORMACJE/ Ustawienia plików cookies w stopce strony. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl