Oświadczenie gwarancyjne

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Pobierz w pdf oświadczenie gwarancyjne.

 

Stawiamy bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości i trwałości Produktów Helite. To zobowiązanie przekłada się na rozszerzoną gwarancję, którą oferujemy na nasze Produkty            z poduszką powietrzną oraz obsługę Klienta, która jest zawsze do Twojej dyspozycji. Każda poduszka powietrzna jest rygorystycznie testowana przed sprzedażą. Wszystkie Produkty Helite z poduszką powietrzną posiadają certyfikat CE. Produkty należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Produkty (Towary) Helite objęte są 2-letnią gwarancją jakości i trwałości Producenta.

Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji objęte są wyłącznie wady fabryczne Produktu, powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, o ile wady te ujawnią się w ciągu 2 lat od wydania rzeczy  Kupującemu. Gwarancja obejmuje w szczególności ukryte wady produkcyjne lub materiałowe Produktów, użytkowanych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami podanymi przez Helite, które istniały  w chwili wydania rzeczy Kupującemu.

 

W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Producent może dokonać naprawy uszkodzonego Produktu a jeżeli naprawa jest niemożliwa do wymiany Produktu na wolny od wad.

Jeśli Twój Produkt zostanie objęty gwarancją, koszty wysyłki, robocizny, naprawy i wymiany części poniesie Helite.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy naprawić Twojego Produktu, zastrzegamy sobie prawo, za Twoją zgodą, do wymiany na równoważny produkt.

Nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy za produkt w ramach gwarancji.

 

Reklamacje z tytułu gwarancji, Produktów Helite zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy zgłaszać za pośrednictwem Dystrybutora:

EQUILAND Anna Gos

Cieszyńska 20/6

45-316 Opole

na adres e-mail: sklep@kamizelkiochronne.pl

lub pod nr tel. 793948886 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

 

Reklamowany Produkt z kompletnym wyposażeniem (pełny lub pusty kartridż, smycz, części mechaniczne lub elektroniczne) wraz z dowodem zakupu należ przesłać na adres i koszt Dystrybutora.

Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie 14-60 dni, licząc od dnia dostarczenia produktu na adres Dystrybutora, przez uprawnionego z gwarancji. 

 

Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

 • niewłaściwej instalacji, nieprawidłowego użytkowania i konserwacji niezgodnego z instrukcjami podanymi przez Helite;
 • normalnego zużycia Produktu;
 • uszkodzenia Produktu w wyniku wypadku, upadku, zaniedbania lub innego zdarzenia, które uszkodziło Produkt;
 • modyfikacji lub naprawy produktu wykonanej przez Użytkownika lub niewykwalifikowanego i nieupoważnionego specjalistę;
 • wskutek działania siły wyższej
 • wykorzystania do użytku, do którego Produkt nie był przeznaczony.
 • subiektywnej oceny Klientów, takiej jak projekt, wygoda, dopasowanie itp.
 • wad, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie Produktu za odpowiednim obniżeniem ceny

Gwarancja udzielona na Produkty Helite wygasa, w przypadku dokonania samowolnych zmian i przeróbek lub zainstalowania części zamiennych innych, niż wskazane przez Producenta, mogących uszkodzić produkt oraz jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych Produktów dokonanych przez podmioty nieuprawnione w szczególności przez nieautoryzowany serwis. 

 

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku braku zgodności towarów z umową Konsumentowi z mocy prawa przysługują nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

 

Bezpłatne 2-letnie przedłużenie gwarancji przez Helite

 

Użytkownicy Produktów Helite z poduszką powietrzną mogą skorzystać z bezpłatnego przedłużenia gwarancji o 2 lata.

Aby skorzystać  z przedłużonej gwarancji na poduszkę powietrzną, należy zarejestrować się na stronie Producenta www.my.helite.com, w ciągu 2 lat od daty zakupu, postępując zgodnie            z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji, którą należy dołączyć do faktury      i przedstawić Sprzedawcy w przypadku problemu z Produktem.

 

Przedłużona gwarancja dotyczy tylko nowych produktów Helite i obejmuje okres maksymalnie do 4 lat od daty zakupu.

Osoby, które zakupiły Produkty Helite w celach komercyjnych (odsprzedaż, wynajem itp.) nie kwalifikują się do przedłużonej gwarancji.

Tekstylne i elektroniczne części produktu nie są objęta przedłużoną gwarancją.

Produkt nie może być objęty gwarancją bez dowodu zakupu/faktury lub w przypadku, gdy jest ona nieważna lub nieczytelna.

Produkt naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej gwarancji nie powoduje odnowienia okresu gwarancyjnego.

 

Helite zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki gwarancyjnej w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w ramach przedłużenia gwarancji i w żadnym przypadku nie są wykorzystywane do celów komercyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką przetwarzania danych osobowych Helie. Jeśli Twoje dane klienta ulegną zmianie, prosimy o ich niezwłoczną aktualizację na koncie gwarancyjnym Helite.

 

 

Serwis posprzedażowy Helite.

 

Wszystkie produkty Helite objęte są serwisem posprzedażowym i na wniosek Kupującego poddawane są systematycznemu przeglądowi.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących symptomów:

 • miałeś poważny wypadek lub kilka upadków w krótkim czasie i masz wątpliwości co do prawidłowego działania systemu poduszek powietrznych,
 • tkanina jest rozdarta, poduszka powietrzna jest widoczna lub przebita,
 • na częściach systemu spustowego lub na naboju gazowym pojawi się pęknięcie, uszkodzenie lub korozja,
 • smycz lub pasek mocowania wykazuje oznaki uszkodzenia (zużycie, postrzępienie, utrata elastyczności).
 • czujniki CDU lub SDU nie działają lub nie ładują się prawidłowo
 • wykryjesz jakiekolwiek nieprawidłowe działanie Produktu

skontaktuj się ze Swoim Sprzedawcą lub Dystrybutorem.

 

Prześlij nam swój Produkt jeżeli nie masz pewności co do jego prawidłowego funkcjonowania lub jeśli został uszkodzony.

WSKAZÓWKA: Możesz również samodzielnie wykonać test napełnienia  systemu poduszek powietrznych, aby sprawdzić jego prawidłowe działanie przed odesłaniem.

UWAGA: Prosimy o odesłanie Produktu, za pośrednictwem Dystrybutora, z kompletnym wyposażeniem (pełny lub pusty kartridż, smycz, części mechaniczne lub elektroniczne).

Jeśli Produkt jest nadal objęty gwarancją, dodaj kopię dowodu zakupu/faktury do przesyłki.

 

Jeżeli Twój Produkt nie jest objęty gwarancją, prześlemy Ci bezpłatną wycenę przed jakąkolwiek interwencją z naszej strony. Żadne działania nie zostaną podjęte bez Twojej zgody.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy naprawić Twojego Produktu, zastrzegamy sobie prawo, za Twoją zgodą, do odpłatnej wymiany na równoważny produkt.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl